KATOĻU KAPUSVĒTKI 2023 Pļaviņu, Kokneses un Jaunkalsnvas kat. draudzēs

2023-06-24

KATOĻU KAPUSVĒTKI 2023. GADĀ.

+++

VECKALSNAVAS KAPOS (KALSNAVAS PAG.)

Sestdien, 15. jūlijā – PLKST. 14.00.

Ar Svēto Misi un aizlūgumu par Veckalsnavas kapos apbedītajiem.

***

KOKNESĒ

ATRADZES KAPOS (KOKNESES PAG.)

Sestdien, 5. augustā – PLKST. 12.00.

Ar Svēto Misi un aizlūgumu par ATRADZES un ŪSIŅU kapos apbedītajiem.

***

KAPUSVĒTKI PĻAVIŅĀS

Sestdien, 12. augustā

*PLKST. 12.00 (katoļiem)

Svētā Mise un aizlūgums PĻAVIŅU KATOĻU BAZNĪCĀ (Raiņa iela 47) par Pļaviņu katoļu draudzes teritorijas (BĀRUKALNA, ĶŪĢU, KRŪMĒNU, KLINTAINES-BRĪVKAPU un RĪTERU) kapos apbedītajiem (vada katoļu priesteris).

*PLKST. 16.00

Kopējais aizlūgums (luterāņu, katoļu) par mirušajiem BĀRUKALNA KAPOS (vada luterāņu mācītājs).

+++

"Mūžīgo mieru dod mirušajiem, Kungs! Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem! Lai viņi duss Tavā mierā!"