ADRESES:

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas Romas katoļu baznīca

Raiņa iela 47, Pļaviņas, 

Aizkraukles nov., LV-5120

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

Austrumu iela 11, Koknese, 

Aizkraukles nov., LV-5113

Jaunkalsnavas sv. Franciska draudze

Kalna iela 4, Jaunkalsnava, 

Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

APKALPO:

priesteris Pāvils Kamola

mob. (+371) 274-64-820

e-pasts: pskcamolla@gmail.com 

ordinēts: 02.06.2001.

vārda diena: 29. VI. 


Veikt ziedojumu

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ziedojumiem un rūpēm par baznīcu!

Draudžu rekvizīti un bankas konti: 

PĻAVIŅU ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Raiņa iela 47, Pļaviņas. Reģ. nr. 99500002220. 
Konta nr. LV83HABA0551036163033.

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Austrumu iela 11, Koknese. Reģ. nr. 90000302022. 
Konta nr. LV77HABA0551042785816.