Adreses:

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas Romas katoļu baznīca. 
Raiņa iela 47, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120.

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca.
Astrumu iela 11, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113.

Pļaviņu, Kokneses un Jaunkalsnavas draudžu prāvests: priesteris Elvis Rudovičs, mob. +37129559299, epasts: elvi86@inbox.lv


Veikt ziedojumu

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ziedojumiem un rūpēm par baznīcu!

Draudžu rekvizīti un bankas konti: 

PĻAVIŅU ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Raiņa iela 47, Pļaviņas. Reģ. nr. 99500002220. 
Konta nr. LV83HABA0551036163033.

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Austrumu iela 11, Koknese. Reģ. nr. 90000302022. 
Konta nr. LV77HABA0551042785816.