Adreses:

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas Romas katoļu baznīca. 
Raiņa iela 47, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120.

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca.
Astrumu iela 11, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113.

Pļaviņu, Kokneses un Jaunkalsnavas draudžu prāvests: priesteris Elvis Rudovičs, mob. +37129559299, epasts: elvi86@inbox.lv


Veikt ziedojumu

Tie, kam nav iespēja dievkalpojumos piedalīties klātienē un ziedot, to var izdarīt ieskaitot ziedojumu kādā no draudžu kontiem. 
Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ziedojumiem un rūpēm par baznīcu!

Draudžu rekvizīti un bankas konti: 

PĻAVIŅU ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Raiņa iela 47, Pļaviņas. Reģ. nr. 99500002220. 
Konta nr. LV83HABA0551036163033.

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Austrumu iela 11, Koknese. Reģ. nr. 90000302022. 
Konta nr. LV77HABA0551042785816.