AKTUĀLIE BAZNĪCAS SVĒTKI UN PIEMIŅAS DIENASSvētā Jāzepa gads


"Svētais Jāzeps - mīļotais tēvs. Pilns maiguma un cieņas. Paklausības un radošas drosmes tēvs. Strādnieks, kurš vienmēr paliek ēnā, lai, upurējot savu dzīvi, mīlestībā atdotu sevi kalpošanā Dieva Dēlam"
Pāvests Francisks,
Apustuliskā vēstule Patris corde

Sakarā ar 150. jubileju, kopš Baznīcā 19. martā svinam Sv. Jāzepa kā Dievmātes līgavaiņa un katoliskās Baznīcas aizbildņa svētkus, pāvests Francisks 2020. gada 8. decembrī izsludināja sv. Jāzepa gadu, kas ilgs līdz šī gada 8. decembrim.

Saistībā ar Latvijas bīskapu konferences ieteikumiem, arī pēc novennas beigām (18. martā), līdz 2021. g. 8. decembrim, kad noslēgsim Sv. Jāzepa gadu, katru trešdienu godināsim sv. Jāzepu, pirms sv. Mises lūdzoties sv. Jāzepa litāniju un lūgšanu sv. Jāzepa godam: "Pie tevis, svētais Jāzep..."