Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas Romas katoļu baznīca

(Raiņa iela 47, Pļaviņas, 

Aizkraukles nov., LV-5120)

Dievkalpojumu kārtība 


Sv. Mises notiek:

SVĒTDIENĀS plkst. 12.00

PIRMDIENĀS -----

OTRDIENĀS plkst. 17.30

TREŠDIENĀS plkst. 9.00

CETURTDIENĀS plkst. 9.00

PIEKTDIENĀS plkst. 17.30


Baznīcas svētkos, kas iekrīt darba dienās: plkst. 17.30. vai plkst.12.00, ja iekrīt sestdienās (iepriekš tiek izziņots).


Vissvētākā sakramenta adorācija

PĻAVIŅĀS: 

• KATRU PIEKTDIENU 

- plkst.16.00-17.30 

• MĒNEŠA PIRMAJĀ SVĒTDIENĀ 

- plkst. 10.45 

 GAVĒŅA LAIKĀ:

- katru otrdienu un piektdienu 

plkst. 16.00-17.30


KOKNESĒ: 

MĒNEŠA PIRMAJĀ SVĒTDIENĀ

- plkst. 8.00

Kokneses sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 

(Austrumu iela 11, Koknese,

Aizkraukles nov., LV-5113

Dievkalpojumu kārtība

Sv. Mises notiek:

SVĒTDIENĀS plkst. 09.00


Lielajos baznīcas svētkos, kas iekrīt darba dienā - plkst. 9. 00. vai iepriekšējā vakarā plkst. 18. 00.  

(iepriekš tiek izziņots)


Jaunkalsnavas Sv. Franciska Romas katoļu kapela

(Kalna iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.,

Madonas nov., LV-4860)

Dievkalpojumu kārtība

SVĒTDIENAS SVĒTĀ MISE 

NOTIEK SESTDIENĀS 

(2x mēnesī)


plkst. 16.00 (novembris-marts)

plkst. 17.00 (aprīlis-oktobris)

*** 

Konkrētie datumi un stundas ir redzami draudzes kalendārā (pašā pirmajā lapā).