Slimnieku garīgā aprūpe

Lūgums informēt prāvestu par slimiem, veciem cilvēkiem, kam nepieciešama garīgā aprūpe un sakramenti. Priesteris var aizbraukt uz mājām.

 Kristības

Pieteikt bērnus kristībām var iepriekš sazinoties ar prāvestu. Bērni vecāki par 6. gadiem, kristībām un pirmajai sv. Komūnijai tiek sagatavoti svētdienas skolā.

Pieaugušajiem Kristības sakraments tiek piešķirts pēc nopietnas sagatavošanās (mācības svētd. skolā - individuāli, aktīva dalība dievkalpojumos un draudzes dzīvē, garīgās dzīves pilnveidošana - individuāla lūgšana un Dieva Vārda studijas)

Laulības

Pāri, kas vēlas laulāties, ir aicināti laicīgi pieteikties pie prāvesta. Laulība var tikt svētīta pēc sagatavošanās - pirmslaulību kurss un individuāla laulību katehēze pie prāvesta.

Apbedīšana

Tuvinieku apbedīšanas vajadzības gadījumā, lūgums sazināties ar prāvestu (skat. KONTAKTI)