"Tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu"  Rom 8, 28

Draudžu kalendārs

Dažos kalendāra punktos var atrast papildus aprakstu.

Lai to ieraudzītu, vajag uzklikšķināt konkrētu notikumu (vai stundu).

Vesels katoļu Baznīcas liturģiskais kalendārs pieejams te: 


Rožukroņa lūgšana

 Rožukronis tiek lūgts pirms katras sv. Mises.

Lūgšanas par mirušajiem

Katru mēneša III piektdienu - Kopīgā saliktā sv. Mise nodomā par mirušajiem piederīgajiem