18. JŪNIJS - Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki KOKNESĒ

2023-06-10

SVĒTDIEN, 18. jūnijā 

KOKNESES KAT. DRAUDZĒ - SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA  (draudzes aizbildņa) SVĒTKI

Vissv. Sakramenta adorācija - plkst. 11.30.

Sv. Mise - plkst. 12.30.

Pēc sv. Mises Euharistiskā procesija (ja labs laiks), "Dievs, mēs Tevi slavējam", svētība.

Pēc tam sadraudzības laiks!!!