1. aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA

2021-03-30

PĻAVIŅAS

Kunga Pēdējo Vakariņu sv. Mise plkst.  17.30. 

Pēc pieraksta!!!

Pēc sv. Mises Vissv. sakramenta adorācija līdz plkst.20.00
Sv. Mise plkst. 9.00 nenotiks!

Plašāka informācija par Lieldienu dievkalpojumiem blakus ailē (datora versijā) vai apakšā zem paziņojumiem 

(mobīlajā versijā)