2.aprīlis, LIELĀ PIEKTDIENA - Kunga ciešanu un nāves diena

2021-03-30

KOKNESE: 

Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums 

plkst. 13.00 (Pēc pieraksta!!!)

PĻAVIŅAS:
9.00-14.00 - Vissv. sakramenta adorācija;
14.00-15.00 - baznīca slēgta vēdināšanai, dezinfekcijai;
15.00 - KRUSTACEĻŠ 

16.00 - KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS (pēc pieraksta!)

Vissv. sakramenta adorācija pie Kristus kapa līdz plkst.19.00