KOKNESES KAT. DRAUDZĒ - SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANAS SVĒTKI

2021-06-19

Sestdien, 26. jūnijā - Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētku vigīlija. Vissv. sakramenta adorācija.

Sv. Mise plkst.18.00

Svētdien, 27. junijā - Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētku svinības.

Vissv. Sakramenta adorācija plkst. 11.00

Sv. Mise plkst. 12.00. Vadīs pr. Pēteris Skudra.

pēc sv. Mises, Vissv. Jēzus Sirds litānija, himna "Dievs, mēs Tevi slavējam", svētība