Kunga Debeskāpšanas svētki - Pļaviņu draudzē atlaidas!

2024-04-28


KOKNESĒ: 

Ceturtdien, 9. maijā - KUNGA DEBESKAPŠANAS SVĒTKI - Sv. Mise plkst.9.00.

Ziedojumi Jeruzalemes svētnīcu uzturēšanai.

***

PĻAVIŅĀS:

9. – 12. maijs – DRAUDZES ATLAIDAS (titulsvētki)

Ceturtdien, 9. maijā – KUNGA DEBESKAPŠANAS SVĒTKI. OBLIGĀTI SVINAMI!

Vissv. Sakramenta adorācija – plkst.16.00.

Sv. Mise plkst. 17.30.

Ziedojumi Jeruzalemes svētnīcu uzturēšanai.

***

Piektdien, 10. maijā – JĒZUS SIRDS GODINĀŠANAI VELTĪTA DIENA

Sv. Mise plkst.17.30.

Vissv. Sakramenta adorācija visu dienu (no plkst. 9.00).

Sākas novenna Svētā Gara godam.

***

Sestdien, 11. maijā – DIEVMĀTEI VELTĪTA DIENA.

Vissv. Sakramenta adorācija no plkst.9.00.

Sv. Mise plkst.12.00.

SVĒTDIEN, 12. maijā – KUNGA DEBESKĀPŠANAS ATLAIDU NOSLĒGUMS

Sv. Mise plkst.12.00.

Sv. Misi svinēs un jaunā priestera svētību dos priesteris

Henriks Rektiņš