LIELDIENU DIEVKALPOJUMI  

2022-03-28

14. aprīlis - LIELĀ CETURTDIENA 
PĻAVIŅĀS: Kunga Pēdējo Vakariņu sv. Mise plkst. 19.00, 

Pēc sv. Mises:
- procesija uz Tumsību (ciešanu) altāri, 

- "Rūgtas asaras" II daļa, * adorācija klusumā līdz plkst. 21.00.

15. aprīlis - LIELĀ PIEKTDIENA 

(stingrs gavēnis)

KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMI:

JAUNKALSNAVA: plkst. 11.00; 

KOKNESE: plkst. 13.30; 

PĻAVIŅAS: plkst. 17.00

- VISSV. SAKRAMENTA ADORĀCIJA KLUSUMĀ!!! (pie Tumsību altāra) no plkst. 9.00- 15.00.

(uz adorāciju pierakstamies!)

- KRUSTACEĻŠ plkst. 15.30 (vada prāvests)

- Pēc dievkalpojuma: procesija uz Kristus kapa altāri, "Rūgtās asaras" III daļa ( vada prāvests),

Vissv. sakramenta adorācija klusumā pie Kristus kapa līdz 19.30./20.00

16. aprīlis - LIELĀ SESTDIENA

KOKNESE
LIELDIENU VIGĪLIJAS sv. Mise: plkst. 16.00, Uguns svētīšana, Gaismas liturģija. 
Pēc sv. Mises- Lieldienu ēdienu un ūdens (ūdeni katrs nodrošina pats!) pasvētīšana!

PĻAVIŅAS:
- Vissv. sakramenta adorācija klusumā pie Kristus kapa altāra no 9.00. - 15.00 (pierakstamies!)
- Pārtraukums no 15.00-18.00 (baznīca slēgta dezinficēšanai, vēdināšanai un liturģijas sagatavošanai).

LIELDIENU VĪGĪLIJA
Sv. Mise plkst. 19.00. 
Uguns svētīšana, Gaismas liturģija.

Pēc dievkalpojuma Lieldienu ēdienu un ūdens svētīšana. Ūdeni katrs nodrošina pats!

17. aprīlis - LIELDIENU SVĒTDIENA
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI

Sv. Mises: 
JAUNKALSNAVA plkst. 9.00
PĻAVIŅAS: plkst. 12.00. 
Pēc sv. Mises: Euharistiskā procesija (jalabs laiks, apkārt baznīcai)
KOKNESE: plkst.15.00