LIELDIENU DIEVKALPOJUMI 2023

2023-03-27

PŪPOLSVĒTDIENA

JAUNKALSNAVA: sestdien, 1. arīlī plkst. 17.00.

KOKNESE: svētdien, 2. aprīlī plkst. 9.00.

PĻAVIŅĀS: svētdien, 2. aprīlī plkst. 12.00. 

Pūpolu svētīšana. 

Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Pateicamies par sirds dāsnumu!


LIELDIENU TRIDUUMS (TRĪS SVĒTĀS DIENAS) - KUNGA CIEŠANU, NĀVES UN AUGŠĀMCELŠANĀS SVINĪBAS

+++

6. aprīlis – LIELĀ CETURTDIENA/KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU ATCERES DIENA

PĻAVIŅĀS: Sv. Mise – plkst. 18.00.

Pēc Sv. Mises procesija uz Tumsību/Ciešanu altāri, "Rūgtās asaras" II daļa, adorācija klusumā... 

***

7. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIENA/KUNGA CIEŠANU UN NĀVES DIENA

Pļaviņās baznīca atvērta visu dienu! Vissv. sakramenta adorācija pie Tumsību altāra no 9.00. - 14.00.

Kunga ciešanu piemiņas dievkalpojums: 

KOKNESĒ - plkst. 12.00.

PĻAVIŅĀS - plkst. 16.00.

 Pļaviņās plkst. 14.30. - KRUSTACEĻŠ

Pēc dievkalpojuma: procesija uz Kristus kapa altāri, "Rūgtās asaras" III daļa, adorācija klusumā...

***

8. aprīlis – LIELĀ SESTDIENA/ KUNGA AUŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA

Pļaviņās baznīca atvērta visu dienu! Vissv. Sakramenta adorācija pie Kristus kapa altāra no plkst. 9.00-18.00.

Uguns svētīšana un Gaismas liturģija/Dieva Vārda liturģija/Euharistijas liturģija

JAUNKALSNAVĀ: Vigīlijas Sv. Mise - plkst. 14.00.

KOKNESĒ: Vigīlijas Sv. Mise - plkst. 16.30.

PĻAVIŅĀS: Vigīlijas Sv. Mise - plkst. 19.00.

Visos dievkalpojumos Lielajā sestdienā: Lieldienu ūdens un ēdienu (olas, maize, gaļa) svētīšana dievkalpojuma dalībniekiem. (Ūdeni katrs nodrošina pats!)

***

9. aprīlis – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA/REZUREKCIJA

KOKNESĒ: Sv. Mise - plkst. 9.00. (Euharistiskā procesija)

PĻAVIŅĀS: Sv. Mise - plkst. 12.00. (Euharistiskā procesija)