Piektdiena, 19. marts - Sv. Jāzepa svētki

2021-03-08

10. martā sākas novenna sv. Jāzepa godam. Arī Pļaviņu draudzē līdz sv. Jāzepa svētkiem pēc katras sv. Mises pie Dievmātes altāra:

  • Sv. Jāzepa litānija;
  • Pārdomas no pāvesta Franciska Apustuliskās vēstules Patris corde;
  • Lūgšana sv. Jāzepam: "Pie tevis, svētais Jāzep..."

Informāciju par pāvesta Franciska izludināto sv. Jāzepa gadu skat. sadaļā: Sv. Jāzepa gads

 19. marts - Sv. Jāzepa svētki 
(obligāti svinami!!!)

KOKNESĒ: 

Rožukronis, VJM litānija
plkst. 8.30 - Vissv. sakramenta adorācija
plkst. 9.00 - Sv. Mise
pēc sv. Mises - Sv. Jāzepa litānija,lūgšana sv. Jāzepam, svētība ar Vissv. sakramentu.

PĻAVIŅĀS:

plkst.12.00 - Sv. Mise;
plkst. 15.00 - KRUSTACEĻŠ;
plkst. 16.00 -17.30 - Vissvētākā sakramenta adorācija. Rožukronis nodomā par mirušajiem, VJS litānija;
plkst. 17.30 - Sv. Mise (kopīgā saliktā par mirušajiem),
pēc sv. Mises aizlūgums par mirušajiem.


ŠODIEN ATTURĪBA NO GAĻAS ĒDIENIEM NAV SAISTOŠA!!!