VISU SVĒTO SVĒTKI un MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

2023-10-28

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBAVISU SVĒTO SVĒTKOS UN MIRUŠO PIEMIŅAS DIENĀ un OKTĀVAS LAIKĀ

PĻAVIŅĀS:

1. – 8. novembris

(Kopīgās saliktās sv. Mises par mirušajiem piederīgajiem)

***

TREŠDIENA, 1. NOVEMBRIS - VISU SVĒTO SVĒTKI.

OBLIGĀTAS SVINĪBAS!

Vesperes par mirušajiem plkst. 17.00

Sv. Mise plkst.17.30. (oktāvas 1. diena)

Aizlūgums (procesija) par mirušajiem.

CETURTDIENA, 2. NOVEMBRIS VISU MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Sv. Mise plkst. 12.00. (oktāvas 2. diena)

Aizlūgums (procesija) par mirušajiem.

PIEKTDIENA, 3. NOV.  – 17.30. (oktāvas 3.diena)

SESTDIENA, 4. NOV. – 12.00. (oktāvas 4.diena)

SVĒTDIENA, 5. NOV. – 12.00. (oktāvas 5.diena)

PIRMDIENA, 6. NOV. – 17.30. (oktāvas 6.diena)

OTRDIENA, 7. NOV. - 17.30. (oktāvas 7.diena)

TREŠDIENA, 8. NOV. – 17.30. (oktāvas 8.diena)

KOKNESĒ:

TREŠDIENA, 1. NOVEMBRIS

VISU SVĒTO SVĒTKI. OBLIGĀTAS SVINĪBAS!

Sv. Mise plkst. 9.00.

CETURTDIENA, 2. NOVEMBRIS

VISU MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Sv. Mise plkst. 18.00.

Aizlūgums (procesija) par mirušajiem.

Kopīgās saliktās sv. Mises par mirušajiem piederīgajiem:

PIEKTDIEN, 10. novembrī – 18.00

SESTDIEN, 11. novembrī – 9.00.

SVĒTDIEN, 12. novembrī – 9.00.

Aizlūgums (procesija) par mirušajiem.